۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

وضعیت اجتماعی در زمان قاجار ( از طالبف تبریزی ):


وضعیت اجتماعی در زمان قاجار ( از طالبف تبریزی ):

... زندگی روزمره تقریبا" تمام طبقات ، دارا و ندار در کثافات می گذرد ، علتش فقر نیست ، فرهنگ اجتماعی است.
گوئی طالبف خواسته تصویری ترسیم کند که کراهت انگیز است:

- وضعیت حمام ها:
حمام که برای نظافت ساخته شده کانون کثافت است، خزینه حمام که برای پاکی است محفل نشو و نمای میکربهای همه گونه امراض است.


- وضعیت مطبخ ها:
مطبخ کثیف تراز تون حمام


- وضعیت مسافر خانه ها:
مسافر خانه همسایه طویله دو آب ( حیوانات ) است ، پر از عقرب و رطیل و ساس و شپش که جست و خیز می کنند.

- وضعیت پوشاک:
از پوشاک بگوئیم، پیراهن سفید تا سجاف چرک و سیاه نگردد عوض کردنش جایز نیست ، جوراب تا نگندد نباید از پای بیرون آورد، دستمالی که سد بار دماغ را پاک کرده اند لفافه میوه و سبزی است که از بازار می خرند.  خیال می کند اگر وضعیت دستمال کله پزی را بنویسد هرکس دلش بهم میخورد و دیگر کسی هوس کله پاچه نمی کند.  تصور بفرمائید نیم ذرع کرباس یکسال است که غیر از غسالهء دیگ و ظروف آبی به خود ندیده است ، هر روز به دیگ و بشقاب و پاتیل سوده شده و در هر دهر معلم هندسه ای نمی تواند وزن چرک و عدد میکرب های آنرا تخمین بزند.

- وضعیت اعیان مملکت:
اعیان و تجار ایوان منقش می سازند و چلچراغ آویزان می کنند اما از ده قدمی اش عفونت صادر می شود، روزی بیست من برنج می پزند اما صابون در مطبخ حکم اکسیر است.  لحاف مخمل و اطلس می دوزنداما بوی عرق آن خواب را بر هر جنبنده ای حرام می کند.
- وضعیت مردگان:
مردگان را هم سوار کجاوه می کنند ، خلقی بدنبال آن روان می گردند ، راه ها را می گندانند و چاووشی می خوانند.

- وضعیت وکلا و خواسته های آنان:
... برخی از وکلا آنچه را مناسب احوال و متضمن منافع باشد نمی پذیرند.  قانون اساسی میخواهند ولی تقلید فرنگی را جایز نمی شمارند ، کسی نیست بگوید آخر خود این مجلس از صنایع کدوم کارخانه است ؟؟ و قانون اساسی از کدام زبان  ترجمه شده است ؟ مگر همه این بساط از فرنگستان نیآمده است؟ هزار سال گمراه ... جهالت بودیم و حالا اگر از علم تقلید کنیم چه زیانی به جهل ما وارد میشود؟؟ این حرف طالب اف بی کم و کاست درست  است.
به گواهی تاریخ " دستگاه حفظ الصحه  و نظافت اجداد ، معروف آفاق گردد "  و آداب آنرا فرنگان از ما آموختند ، حالا در شهر ما پاکیزگی یکسره مفقود است.

پانویس:
آیا در این 32 ساله وضعیتی بهتر می بینیم؟؟  فقط وضعیت حمامها در این 32 ساله به هم نریخت و درست مانده ،  آنهم به همت  روی کار آمدن رضا شاه و پسرش بوده ، دادگاهها دادگاه نیستند اصولا" محکمه اسلامی جای حکم های زشت و بی برو برگرد الهی هست ، حالا چه به تو ظلم شده باشد چه نشده باشد ( که حتما" ظلم شده ) ، اخیرا" هم که خواندم شهود خرید و فروش میشوند و پشت در دادگاهها برای این منظور تجمع کرده اند!!، قاضی رای را میخرد ، یعنی هرکسی بیشتر پول بهش بده قاضی به اون رای میده ، این یعنی دادگاه بازی و نه دادگاه و اصولا" واژه دادگاه را هم نمیشود با واژه محکمه عوض کرد چون محکمه جای حکم الهی هست و حکم الهی بی برو برگرد است  و دادگاه جای داد رسی و دادن ها به مظلوم و همینطور بقیه ماجرا که همه میدانیم...
برداشت از نسک:
  اندیشه های طالب اف تبریزی 
 
21/بهمن/ 2569

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر