۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

گزارشی از بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا

گزارشی از بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا

* نخست شهریورگان خجسته و همایون باد
هم چنین پنجم شهریور ماه زادروز تولد دانشمند گرامی رازی و روز دارو سازی بر همگان نیز خجسته باد
فرزانه ی گرانمایه و دوست بسیار ارجمندم امید عطایی فرد با درود و آفرین و آرزوی دیرزیوی و شادزیوی .
از چندی پیش یک رشته همکاریهای بسیارکارآمد فرهنگی میان بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا و بنیاد آریانا به سرپرستی فرزانه ی گرانمایه کدبان علی نظری که در کالیفرنیا زندگی می کند و دستی دراز در استان بلخ دارد آغاز گردید و دستاوردهای بسیار خوبی در پی آورد. برجی سه پایه به نشان پیوندهای فرهنگی میان سه تیره ایرانی –افغانی و تاجیک در شهر مزار شریف برافراشته شد.
 پایه های این سه ستون در پایین جدا از هم ولی در بالا بهم پیوسته اند که نشان همبستگی فرهنگی میان این سه تیره ی آریایی پارسی زبان است.
 درهمان شهر دیواری بنام دیوار فرهیختگان برپا گردید که سیمای برخی از بزرگان ایران مانند:
 زرتشت – گشتاسب - جاماسب – فردوسی – رودکی سمرقندی – مولوی بلخی و دیگران بر روی آن دیده می شود.
 باز در همان شهر خیابانی به نام زرتشت – خیابان دیگری بنام پوروچیستا (کوچکترین دخترزرتشت) – خیابانی بنام جاماسب و خیابان دیگری بنام فردوسی نامگذاری شدند.
 اینگونه نامگذاری خیابانها در افغانستان را که در زیر ستم طالبان دست و پامی زند با آنگونه نامگذاری خیابانها در ایران
( مانند یزید ابن مهلب) باید در کنار هم گذاشت تا ارج این کار دانسته بشود.

 درپی پیوند های فرهنگی ما با دولت تاجیکستان و دانشگاه تاجیک در راستای گرامیداشت کوروش بزرگ، رییس جمهور تاجیکستان شهری را ( کوروش کده ) نامگذاری کردند و پیامی برای بنیاد فرستادند که بهتر است بجای فرستادن تندیس 5 متری کوروش بزرگ که بسیارسنگین و پر هزینه خواهد بود، هزینه ی ساخت و پرداخت آن را ما فراهم کنیم تا این تندیس به دست هنرمندان تاجیک و با سنگ تاجیکستان ساخته و در شهر کوروشکده بر افراشته شود، این کار بزودی انجام خواهد گرفت.

دانشگاه بین الملی کوروش بزرگ  از راه ماهواره های تلویزیونی و رادیوهای موج کوتاه و بلند و Hot Bird خوان دانش را در سراسرجهان فراروی جویندگان دانش خواهد گذاشت تا به نبردی سرنوشت ساز با اهریمن بی دانشی بر خیزند. زبان این دانشگاه پارسی و انگلیسی خواهد بود و در آینده ای نزدیک می توان از زبانهای عربی و هندی نیز بهره گرفت.

گشایش رسمی دانشگاه کوروش بزرگ در روز بیست و نهم اکتبر امسال خواهد بود، از آنجاکه زمان زیادی تا آن روز برجای نمانده نمی توان بلندپایگان جهان را به میهمانی آیین گشایش دانشگاه فراخواند، این کار را به سال آینده و سالهای پس از آن که سالگرد گشایش دانشگاه کوروش بزرگ خواهد بود واخواهیم گذاشت ، امسال به یک میهمانی ساده در شهر لوس آنجلس در پیشگاه تنی چند از بلندپایگان ایرانی و آمریکایی بسنده خواهیم کرد، از سال آینده همه ساله روز بیست و نهم اکتبر را نه تنها بنام ( روز کوروش بزرگ ) بلکه بنام «سالگردگشایش دانشگاه بین الملی دانشگاه کوروش بزرگ» جشن خواهیم گرفت،

 از هم اکنون کوششی بزرگ را آغاز کرده ایم که در آن جشن به تنی چند از بهترین ها در زمینه های گوناگون جایزه ای بنام «جایزه ی کوروش بزرگ » پیشکش کنیم،جایزه ای که بتواند در ردیف جایزه اسکار و نوبل جا بگیرد.

 کار دیگر نامه هایی است که برای بسیاری از بلند پایگان سیاسی - فرهنگی - و اقتصادی جهان مانند:
 رییس جمهور، کنگره و برخی از بلند پایگان دولت فدرال و دولت های ایالتی آمریکا - دبیر کل سازمان ملل متحد – سازمان یونسکو – نخست وزیر و دولت های فدرال و دولتهای ایالتی استرالیا - کانادا و هندوستان- نخست وزیر و کنگره و دولتهای اروپا و بسیاری از بلندپایگان جهان فرستاده خواهدشد، با این امید که بیاری این جنبش بزرگ فرهنگی برخیزند .

* برای آگاهی شما بد نیست بدانید که استاد احسان یارشاطر بنیادگزاری دانشگاه کوروش بزرگ را کاری بسیار خجسته نامیدند و پیمان همه گونه همکاری بستند...
هومر آبرامیان
برگرفته از:
 تارنگار امید عطائی فرد

این پیام به تاریخ آدینه ناهید شید 5 شهریور ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
5 شهریور ماه 1389 شمسی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.

۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

فردوسی بزرگ ، زبان فارسی و تاریخ ایران (همراه با فایلهای فاضلی گرامی در اثبات مسلمان نبودن فردوسی)

فردوسی بزرگ، زبان فارسی و تاريخ ايرانعلیرضا سیف الدینی (ارتباز)


درآغاز جهت کسانی که گول سیاست بازیهای این دولت نامردمی را خورده اند و کتابهای تقلبی آنها را بخصوص شاهنامه را خوانده اند و میگویند فردوسی مسلمان بوده و بقول یک آخوند پوفیوزی میگویند از هر ده بیت شعر فردوسی یکبار نام علی را بزبان آورده است بگویم اگر اینطور بود فردوسی را بعد از مرگش در قبرستان مسلمانان راه میدادند و مجبور نبودند درآن باغ دفنش کنند (اگر چه اینکار به نفعش شد) درضمن به آنهائی که تاریخ را نمیخواهند بدانند بگویم شاه اسماعیل صفوی به خاطر اینکه فردوسی از زرتشت پشتیبانی کرده بوده و اشعارش را نوشه بوده مقبره فردوسی را بکلی ویران میکند پس نتیجه میشود گرفت که فردوسی اصلا" و ابدا" شعری در راستای ( نا ) حقانیت اسلام و شیعه ننوشته بوده که شاه اسماعیل صفوی را تا بدین حد خشمگین کرده بوده در اینجا فایلهائی از رضا فاضلی را برایتان میگذارم که در راستای اثبات تقلب در شاهنامه هست.


امیدوارم به اندازه کافی در راستای حقیقت یابی کوشیده باشم:

1- آیات کفر آمیز فردوسی:
دریافت فایل


2- فردوسی و علی:
دریافت فایل


3- فردوسی بر ضد خدا:
دریافت فایل


4- قسمتهائی که به شاهنامه اضافه شده است:
دریافت فایل
و حالا بخوانید در مورد فردوسی و زبان فارسی و تاریخ ایران:

 
شور ميهن پرستی و ايران دوستی فردوسی بزرگ را بر آن داشت كه از دانش ژرف خود در زبان فارسی برای سرودن شاهنامه بهره گيرد. او همه كوشش خود را به كار برد تا هنگام سرودن شاهنامه زبان فارسی را از آلودگی به واژه های بيگانه آن هم بيگانه ای كه كشورش را به نابودی كشانده و كوشش داشت با چيرگی بر زبان فارسی ايران را برای هميشه همانند ديگر كشورهای باستانی خاورميانه به كشوری عرب زبان و در نتيجه به سرزمين عربی دگرگون كند بزدايد. اگر امروز زبان شيرين فارسی را در بيان پيوندها و انديشه های خود به كار می بريم وامدار نخستين سرايندگان ايران به ويژه فردوسی بزرگ هستيم.در ده ها هزار بيت شاهنامه ای كه او به زيور شعر آراست به ندرت به واژه های بيگانه بر می خوريم. بدين ترتيب می توان پذيرفت كه فردوسی به بازسازی زبان فارسی كه پيش از او سرايندگان نخستين ايران با پشتيبانی شاهان ايران و وزيران ايران آغاز كرده بودند به نقطه ی اوج رسانيد.


استادان بزرگ زبان فارسی در زمان ما بسيار روشن در اينباره سخن گفته اند. دكتر جلال خالقی مطلق كه نفيس ترين و درست ترين شاهنامه را با بيرون ريختن سروده هایی كه از فردوسی نبوده و در شاهنامه راه يافته به چاپ رسانيده در يك جمله می نويسند:


"شاهنامه فردوسی مطلقاً بزرگترين گنجينه ی لغات و اصطلاحات و تركيبات زبان فارسی است."


در بخش های استوره ای و حماسی شاهنامه داستان ها به گونه ای افسانه ای آمده و فردوسی به انگيزه امانت داری به زيبایی از روی شاهنامه منثور ابومنصوری به زيور شعر چنان آراسته و يك اندر دگر بافته كه مردم خواندن آن را بسيار دوست دارند.


زنده ياد پژمان بختياری در سروده ای اشاره ای دارد:

اگر تاريخ ما افسانه رنگ است / من اين افسانه ها را دوست دارمولی نبايستی آن را افسانه دانست، زيرا بازگو كنندگان تاريخ استوره ای و حماسی ما فرمانروايان خودكامه و نامردمی و خدانشناس را به ديو (موجود افسانه ای) مانند كرده اند و خواست آنان از ديو تنها اين گونه كسان بوده اند و فردوسی با بيان ويژه ای اين نكته را در پايان داستان رزم رستم با اكوان ديو بسيار ظريفانه روشن كرده است:


تو مر ديو را مردم بد شناس / كسی كو ندارد ز يزدان سپاس
هرآن كو گذشت از ره مردمی / ز ديوان شمر مشمرش آدمی


فردوسی اندر گفتار گردآوردن شاهنامه به روشنی يادآور می شود كه اين داستان ها را افسانه و دروغ مپنداريد. آنچه از گذشته و ساليان دور گاهی با رمز و اشاره سخن رفته است بايستی با خرد و در برش زمانی و مكانی خود نسبت به آن داوری كرد.


تو اين را دروغ و فسانه مدان / به يكسان روش در زمانه مدان
از او هرچه اندر خورد با خرد / وگر بر ره رمز معنی بود


گذشته از بخش های استوره ای و حماسی، ويژگی بيشتر شاهنامه در اين می تواند باشد كه يكی از پذيرفتنی ترين بن مايه تاريخ رزمی ملت كهنسال ايران از آغاز پايه گذاری شاهنشاهی كشورمان با همه ی فراز و نشيب های آن تا فروپاشی اندوه بر انگيز آن به دست تازيان است. شوربختانه بايستی گفت كمتر مورد نگرش تاريخ نويسان مدارس ايران بوده است. تاريخ نويسان ما رويدادهای رزمی كشور ما را از روی نوشته های تاريخ نويسان بيگانه آن هم بيگانگانی كه با ايران در جنگ بوده اند نوشته اند؛ بنابراين نمی توانند به دور از دگرگونه نشان دادن راستی ها (حقايق) باشد.
برداشت از وبلاگ:  مرز مزدائی – امید عطائی فر

. http://omidataeifard.blogspot.com/


این پیام به تاریخ آدینه ناهید شید 29 امرداد ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
29 امرداد ماه خورشیدی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.

۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

نسخه چینی منشور کوروش / رد پای هخامنشیان در چین پیدا شد


نسخه چيني منشور كوروش

ردپاي هخامنشيان در چين پيدا شد

جام جم آنلاين:
مدت‌هاست كپي چيني توليدات مختلف، از وسايل برقي گرفته تا انواع خشكبار، بازار ايران را فتح كرده است؛ اما اين بار چيني‌ها اثري را در حوزه باستان‌شناسي رو كرده‌اند كه با ساير توليدات آنها فرق دارد؛ «نسخه چيني منشور كوروش».
اين اثر برخلاف ساير محصولات آنان ظاهرا اصل است و تاريخ ساخت آن احتمالا به حدود سال‌هاي حكمراني كوروش كبير بازمي‌گردد.
ماجرا از اين قرار است كه 2 قطعه استخوان فسيل شده اسب بتاز‌گي در چين شناسايي شده كه از قرار معلوم حاوي رونوشتي خلاصه شده از منشور كوروش است. اين اثر در ازاء هر 20 نگاره ميخي استوانه كوروش يك نگاره دارد.
به گزارش ميراث خبر در ابتدا تصور مي‌شد اين استخوان‌ها تقلبي باشند، اما ايروينگ فينكل، از متخصصان خطوط خاور نزديك باستان در موزه بريتانيا، اعتقاد دارد كه آنها اصل هستند. اگر اين استخوان‌هاي به دست آمده اصل باشند، سابقه ارتباط ايران با چين چند قرن عقب‌تر مي‌رود.كاميار عبدي، باستان‌شناس ايراني درباره اهميت اين كشف مي‌گويد: «البته هنوز بايد منتظر نظر ديگر زبان‌شناسان و بررسي‌هاي آزمايشگاهي در مورد اصالت اين اثر باشيم، اما اگر اصل باشد اين كشف مهم تحولي عظيم را در ديدگاه‌هاي ما در زمينه ارتباط بين خاور نزديك، بويژه سلسله هخامنشي و چين در هزاره اول قبل از ميلاد، بويژه در زمان سلسله ژوي شرقي، به دنبال خواهد داشت».تا پيش از اين مدرك مستقيمي مبني بر ارتباط هخامنشيان با چين در دست نبود. با اين كشف تاريخ ارتباط بين ايران و چين از دوره سلسله اشكاني در ايران و سلسله هان در چين پيشتر و به زمان سلسله هخامنشي در ايران و سلسله ژوي شرقي در چين باز مي‌گردد.
داستان كشف
اين دو قطعه استخوان حكاكي شده در سال‌هاي 1935 و 1940 توسط «خو شن‌ وي» طبيب سنتي چين خريداري شدند. خو فكر مي‌كرد اين دو قطعه حاوي اسنادي به خط كهن چيني است. در سال 1966 طي انقلاب فرهنگي چين او اين دو استخوان را براي جلوگيري از نابوديشان در خاك دفن كرد.
در سال 1985 خو اين دو استخوان را به شهر ممنوعه برد و به موزه كتيبه‌هاي چين اهدا كرد، اما بتاز‌گي «وو يوهنگ» متخصص زبان‌هاي خاورنزديك باستان در موزه شهر ممنوعه تشخيص داد كه نوشته روي فسيل باستاني بخشي از اعلاميه حقوق بشر كوروش و متعلق به ايران است.
تا پيش از تاييد اصالت اين دو قطعه تصور مي‌شد، لوح كوروش نمونه‌اي منحصر به فرد و تك بوده است. اما طي سال جاري ميلادي پيدا شدن دو قطعه گل نبشته در مجموعه موزه بريتانيا كه بخشي از اعلاميه كوروش بزرگ بود اين باور را مخدوش كرد و اين احتمال را پيش كشيد كه شايد چندين نسخه از اعلاميه كوروش وجود داشته است.
در ژوئن امسال با همكاري موزه چين خطوط روي اين دو قطعه كپي شده و براي مطالعه به موزه بريتانيا انتقال داده شد. به گفته فينكل نوشته روي اين دو قطعه با متن اصلي روي استوانه كوروش كمي تفاوت دارد، اما از لحاظ دستور زبان و آوانگاري درست است.  سركش‌هاي سه گوش علائم روي استخوان‌ها با استوانه كوروش متفاوت و بخش بالايي آن شبيه به حرف v است. اين نحوه نگارش در بابل رايج نبوده و احتمال توليد اين استخوان‌ها در ايران را افزايش مي‌دهد.
فينكل همچنين معتقد است متني كه كپي كننده روي استخوان‌ها به كار برده همان متن لوح كوروش نيست، اما نسخه‌اي متفاوت و ايراني از لوح بابلي است كه مي‌توانسته نسخه‌اي از كتيبه‌اي سنگي، نوشته شده با جوهر روي چرم يا گل نوشته باشد كه در مكاني نامعلوم و به منظوري نامشخص در 2500 سال پيش از روي نسخه اصلي استوانه كوروش كپي شده است.
عبدي در اين باره مي‌گويد: «در اين‌كه منشور كوروش متني بسيار مهم بوده ترديدي نيست، اما مهم‌تر از آن اهميت آن براي اتباع شاهنشاهي هخامنشي است.  پس از اين‌كه اصالت اين يافته‌ها تاييد شد از نخستين پرسش‌هايي كه بايد بدان پرداخت اين است كه متن منشور كوروش چگونه به چين راه يافته و چرا اين متن براي چيني‌ها آنقدر اهميت داشته كه آن را كپي كنند؟

این پیام به تاریخ چهارشنبه تیر شید 20 امرداد ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
20 امرداد ماه 1389 خورشیدی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.

۱۳۸۹ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

برای دیدن تخت جمشید باید دور دنیا سفرکرد


 
برای دیدن تخت جمشید باید دور دنیا سفرکرد 
 
نقش برجسته سرباز هخامنشي
 
 
 

نقش برجسته سرباز هخامنشی در موزه «ارمیتاژ» سن پترزبورگ روسیه ـ اهدایی دولت ایران به این موزه در سال 1935 میلادی
 
 
سر سرباز هخامنشي در موزه «آرميتاژ»
 


 

 
نقوش سنگي تخت جمشيد در موزه بريتانيا

 
1- نقش برجسته دو مادي از پلکان شمالي آپادانا
 
 

 

2-نقش برجسته ارابه‌ران از پلکان شمالي آپادانا

انتقال از تخت جمشيد در جولاي سال
۱۸۱۱ توسط «رابرت گوردون» از اعضاي هيأت سياسي «سر گور اوزلي». سر اسبان اين نقش توسط سر گور اوزلي به پسرش هديه شد که در سال ۱۹۸۵ موزه «ميهوي» ژاپن آن را خريداري کرد که در جاي خود نشان داده خواهد شد
 
 

 


3-نقش برجسته سربازن جاويدان
 
  

4-نقش برجسته اسفينکس
 
 

 

موزه «ميهو» ژاپن

در موزه ميهوي ژاپن دو حجاري از تخت جمشيد  وجود دارد. همان گونه که گفته شد يکي از اين دو ادامه نقش ارابه ران در موزه بريتانياست که موزه "ميهو" درسال
۱۹۸۵ آن را خريده است.

نقش اسبان ارابه در موزه ميهو (ژاپن)
 
 
سر اسبان ارابه - موزه ميهوي ژاپن

 

همان گونه که گفته شد، اين نقش ادامه حجاري ارابه‌راني است که در موزه بريتانيا قرار دارد. به تصوير زيرين توجه کنيد.
 
 
نقش کامل ارابه‌ران
 

 

 
نقش خدمتکار از تخت جمشيد موزه ميهو (ژاپن)
 

قطعات تخت جمشيد در موزه‌هاي ايالات متحده آمريکا
۱-موزه «متروپوليتن» نيويورک

 
نقش برجسته ملازمين به ابعاد ۶۴ در ۸۶ سانتيمتر، بنياد «هريس بريس بن ديک»
 
 

 

قطعات سنگي تخت جمشيد در موزه «بوستون»
۱-نقش برجسته سرباز هخامنشي در موزه «بوستون» به ابعاد ۵۳ در ۴۶ سانتيمتر


 
 

۲-نقش برجسته يک نجيب زاده مادي و دو هديه آور به ابعاد ۴۵ در ۷۷ سانتيمتر
 
 

 

۳-نقش برجسته يک ملازم به ابعاد ۶۹ در ۳۲ سانتيمتر

 

 
قطعه سنگي ديگري از تخت جمشيد در موزه «بروکلين» نيويورک

 
نقش برجسته نگهبان هخامنشي در موزه بروکلين

 

 
قطعه سنگي ديگري از تخت جمشيد در موزه شهر ديترويت

 

 
نقش برجسته يک خدمتکاردر موزه ديترويت
 


قطعات سنگي تخت جمشيد در موزه شرقشناسي دانشگاه شيکاگو

۱-رديفي از شيرهاي غران تخت جمشيد در موزه دانشگاه شيکاگو
 
 

 
۲-سر ستوني از تحت جمشيد در موزه دانشگاه شيکاگو
 
 

۳-سر ستون ايوان شمالي کاخ صد ستون-اکنون در موزه دانشگاه شيکاگو
 
 

۴-سر سنگي گاو نر از جبهه شرقي رواق شمالي کاخ صد ستون-موزه دانشگاه شيکاگو

 
براي درک ابعاد اين مجسمه به تصوير زيرين بنگريد
 


 

این پیام به تاریخ چهارشنبه تیر شید13 امرداد ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
13 امرداد ماه شمسی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.