۱۳۹۰ تیر ۴, شنبه

ایرانیان از واژه پارس و غذا استفاده نکنید

ایرانیان از واژه پارس و غذا استفاده نکنید - به دوستانتان حتما" بگوئید تاکید میکنم حتما":

واژه پارس :
سگ واق واق می‌کند نه پارس. این ضربه‌ای بود که از تازیان خورده‌ایم که می‌خواستند ما پارسیان را خرد و کوچک کنند که این لقب را به پارسیان دادند و به جای واژه واق واق گفتند سگ پارس میکند

واژه غذا:
. غذا در زبان عربی یعنی پس آب شتر یا همان کاری است که دردستشویی میکنیم که این هم یکی دیگر از ضربه‌های تازیان هست که به هنگام خوردن شام یا ناهار می‌گفتند بگویید,غذا می‌خوریم. به جای کلمه غذا از خوراک استفاده نمائید.
خواهشمندم این دو مورد را به دوستان فارسی زبان خود گوش زد کنید..

جهت اطلاع بیشتر می‌توانید به لغت‌نامه دهخدا مراجعه کنید
غذا= بول شتر
برای رفت به لینک فیلتر شده واژه نامه دهخدا به اینجا بروید

شنبه کیوان شید 4 / تیر / 2570 شاهنشاهی

۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

مدال ارتش آمریکا در سال 1992 با نام خلیج فارس

مدال ارتش آمریکا در سال 1992 با نام خلیج فارس
مدال ملی رزمندگان خلیج پارس به ویژه مردان و زنان نیروهای مسلح ایالات متحده که در جنگ خلیج فارس به کشورشان خدمت نمودند.


دریافت نشان ( مدال ) ارتش آمریکا با نام خلیج فارس در سال 1992


یک شنبه 15 خرداد/2570 شاهنشاهی