۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

کارهای برجسته زمان هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان:


 کارهای برجسته زمان هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان:

 از نسک ( کتاب ): تاریخ تبرستان پیش از اسلام ( جلد یکم )
 تالیف: اردشیر برزگر


در آغاز سخنی با هم میهنان گرامی:
جهت آگاهی بیشتر ایرانیان از گذشته های قبل از حمله اعراب من اینجا متن های کوتاهی را از نسکها ( کتابهائی ) که در خانه دارم تایپ کردم و در اینجا منتشر میکنم تا شما هم میهنان گرامی هم از وضعیت دوران باستان مطلع شوید و فریب ایران ستیزان را نخورید:


1- کارهای برجسته شاهان هخامنشی:
- ساختن جاده های سنگی چهار چرخه رو از کناره های دریای مدیترانه تا کنار سیحون و مرز هند کنونی.
- بنیاد کاروانسراهای بیشمار در جاده های بالا به دوری 5 فرسنگ از یکدیگر.
- بنیاد چاپار خانه ها و گماردن پیکهای تند رو.
- کندن کانال سوئز و پیوست نمودن اقیانوس هند و در یای سرخ از راه رود نیل به دریای باختری.
- کندن رودخانه بزرگ کور به نام کورش یا سیروس بزرگ در قفقاز که امروزه از میان شهر تفلیس میگذرد.
- برقراری دفتر روزنامه در پایتخت کشور و شهرستانها و فرستادن بازرسها به شهر ها و دهکده ها برای رسیدگی و دادرسی حال مردم و کارهای دیوانی.
- ساختن پاسگاهها و برقراری پادگانها برای راههای نوساخته و رسیدگی به حال آیندگان و روندگان و جدا کردن کارهای دادگستری و کشوری و لشگری از یکدیگر و سپردن هریک به مردمان کار آزموده ، جهان دیده با ایمان.
- شناساندن و آشنا ساختن مردم به طریقه بهره برداری از معادن و امور کشاورزی ، جنگلبانی و دام پروری ، پرورش کرم ابریشم ، نخ تابی ، پشمبافی و رنگ آمیزی.
-  راهنمائی مردم بیابانگرد خانه بدوش بزندگانی شهری
- و کارهای بسیار دیگر .....................................
* در دوره شاهنشاهان هخامنشی دانش و هوش مردم بی اندازه بالا رفته بود ف ایرانیان روی تختخواب و کرسیها میخوابیدند و می نشستند و چاشت میکردند ( از سالنامه ایران – ایران باستان – سالنامه پارس).


2- کارهای برجسته اشکانیان:
- دست دولت سلوکیهای بیگانه را از ایران کوتاه کرده اند.
- با دولت جمهوری روم که بر اروپا ، آفریقا ، سوره و اناتولی دست داشت دست و پنجه نرم کردند واز پیشروی و دست اندازی آنان بر ایران جلوگیری نمودند.
- مرز ایران را از هند تا فرات و از کپچاک تا کوههای قفقاز کشانیدند
- خرید و فروش ابریشم چین و کالاهای هند را در ایران به ایرانیان واگذار کردند و دست رومی هارا کوتاه و از این رو زر و سیم را به ایران و ایرانی سرازیر نمودند.
- در مرزها گمرکخانه باز کردند و از کالاهای رسیده سدی 5 باج گمرکی ( مالیات ) می ستاندند ولی کالاهای ایرانی از باج آزاد بوده است.
-  جنگهای پی در پی و دامنه دار شاهان اشکانی با دولت روم بر سر ارمنستان زبانزد مورخان دوره های میلادی است ( سالنامه ایران – ایران باستان – درراالتیجان – سالنامه پارس ).
درضمن یاد آور بشویم که:
اروپائیان دولت اشکانی را به نام اشک یکم که اورا ارزاس نیز خوانند و همان ارشاک یا اشک باشد آرزا سیدی می نامیدند.


3- کارهای برجسته ساسانیان:
- به پیروی از سیاست اشکانیان امور بازرگانی کشور به دست ایرانیان سپرده شده بود و بیگانگان به ایران آمده کالای مورد نیاز را از دست یکم خریده صادر میکردند.
- کیش مزد یسنی ( خدا پرستی ) که در دوره اشکانیان  به فراموشی رفته بود دوباره زنده شده رسمیت یافت – از بسط کیش عیسوی که سبب نفوذ معنوی دولت روم در ایران بود بوسیله پشتیبانی از مذهب
 " نستوری "  جلوگیری شد.
- بهره برداری از معادن آغاز گردید.
- کوشش در افزودن کالاهای صادراتی و زیبائی و رنگ آمیزی پارچه های پنبه ای ، پشمی ، ابریشمی ، زربفت ، گلبتون دوزی ، پرنیانی و قالی و .....
- توسعه کارگاههای سنگ تراشی ، پیکر سازی ، شیشه گری ، تراش بلور ، درودگری ( نجاری ) ، آهنگری ، ساختمانی ( مهندسی و معماری ).
- ایجاد اداره کشتیرانی ودریانوردی زیر نظر استادان تازی ( عرب )  به منظور کمک به کالاهای صادراتی و برابر نمودن نیروی دریائی ایران با رومیان.
- بنیاد دانشگاههای پزشکی و بیمارستانها.
- دائر نمودن اداره تالیف و ترجمه برای برگردانیدن کتب علمی و فلسفی ، تاریخ و جغرافیائی ، هندسه و ریاضیات و .... یونانی و لاتینی و رومی و هندی بزبان پهلوی.
- آشنا نمودن رزمجویان و سپاهیان به فنون نوین طرز ساختمانی دژها و نگهبانی آنان
- و کارهای بسیار دیگر ...................................

برداشت از نسک:
 تاریخ تبرستان ( پیش از اسلام ) ، جلد یکم
تالیف اردشیر برزگر

چاپ یکم ، تهران – 1329 (خورشیدی تحمیلی)
چاپ تابان


* در اینجا نیز2 لینک دیگر از وضعیت ایران سوخته شده و به آب ریخته شده خود جهت آگاهی ایرانیان میگذارم تا با دانلود کردن و خواندن آن فریب ایران ستیزان را نخورند:


1- ایرانیان باستان با کارد و چنگال غذا میخوردند از نسک ( کتاب ):
 صتدوقچه اسرار نوشته محمد علی جمالزاده را هم از اینجا میتوانید دانلود کنید و بخوانید.

2- بانوان در دوره های هخامنشی ، مهر ها ، دستمزدها و حسابداری در آنزمان را از اینجا دانلود و بخوانید.

15/ بهمن /2569

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر