۱۳۹۰ تیر ۱۰, جمعه

در مورد خلیج فارس/ آیا عربی حرف زدن  تعدادی کشور آنطرف دریای جنوبمان دلیل تغییر نام خلیج فارس است؟ / دلیل عربی حرف زدن کشورهای آنطرف خلیج فارس:

ایرانیان عزیز  کشورهای آنطرف خلیج فارس همگی عربی حرف میزنند اما عرب نیستند اعراب کره زمین فقط و فقط  و فقط مردم کشور عربستان صعودی هستند که قبلا" هم حجاز نامیده میشدند تعداد کشورهای عرب زبان چیزی را ثابت نمیکند و دلیل نمیشود این دریا به نام اعراب نامیده شود باید بگویم  تمام کشورهای آنطرف خلیج فارس نه کشور هستند و نه عرب این کشورها بغیر از حجاز یا همان عربستان صعودی تماما" با دسیسه انگلستان و پشتوانگی آخوندهای بی غیرت 200 سال پیش از میهن خود ایران جدا شدند !!‌ درواقع آنها استانهای ایران بودند که از کشورشان جدا شدند تا منافع زمینی و دریائی و ته دریائی آن نصیب همان انگلستان و یا هر کشور بی ناموس دیگری بشود و نصیب ایرانی نشود ؛  بحرین هم ایرانیانی هستند که 40 ساله از ایران جدا شدند آنهم باز برمیگردد به روح کثیف پدرسوخته همان انگلستان  بی شرف درنتیجه امارات و دبی و زهر مار و کویت و کوفت و درد و همه و همه بغیر از عربستان سوسمار خور سر بر عرب نیستند فقط عرب زبانند دلیل عرب زبان شدنشان هم اینستکه 1400 سال پیش که اعراب بی شرف میرزا آمدند ایران چند هزار ساله ما را مسلمان کنند و خدای جلادشان را به ما ایرانیان فرو کنند ( کشوری که خدای بهتری داشت و زرتشتی اخلاقی و خرد ورز تر ( حالا هر چقدر هم بدی هائی داشتیم )  )‌ در نتیجه استیلای اعراب مسلمان بر ایران آن استانهای آنطرف خلیج فارس همگی زبان فارسی را کنار گذاشتند و عرب زبان شدند چون مجاور و همسایه عربستان یا حجاز هم بودند درضمن بگویم اگر من و شما و مردم کشورمان هزار سال هم چینی حرف بزنیم چینی و ژاپنی نمیشویم هرکسی مال همان جائی است که بدنیاآمده و بزرگ شده این کشور ما هم مثل آلمان در زمان جنگ جهانی دوم که به دو قسمت آلمان شرقی و غربی تقسیم شد ما هم تقسیم شدیم و استانهای آنطرفمان را از ما دست زور و بی حیائی گرفت اضافه کنم  حدود 3000 سال پیش عربستان صعودی یا حجاز هم استان ایران هخامنشی بوده )
اثبات ژنتیکی  مردمان یک کشور:

 برای اثبات یک نژاد هم از " دی ان ا "  استفاده میکنند و فقط مردم عربستان صعودی  روی کره زمین "دی ان ا " عربی دارند  زبان عربی حرف زدن نژاد انسانهارا تعیین نمیکند ؛ زبان همراه با نکات دیگر در تاریخها باید بیآید که در این مورد در ایران و تاریخها آمده است.
نتیجه :
بازهم میگویم مردم کشورهای آنطرف خلیج فارس همگی ایرانیانی هستند که از ایرانشان فقط 200 ساله که جدا شدند اینرا همه تاریخ نویسها نوشتند؛  سند تاریخی هم مثل سند خانه آدم میباشد وقتی یک خانواده ای سند خانه شان را نشان میدهند یعنی آنرا خریده اند و مالک آن هستند دیگر نمیشود آن ملک و خانه را با نام دیگری بفروش برد و منافعش را خورد ؛ منافع آن خانه مال اهالی سند دار آن هست  و بس؛ 
در وبلاگی خواندم چون پادشاهان فارس ازبین رفتند و مردم آنطرف همگی عربی حرف میزنند پس نام خلیج فارس باید بشود خلیج عربی !!
یعنی چی پادشاهان فارس از بین رفتند و مردم آنطرف همگی  عربی حرف میزنند ؟؟‌!!‌ما تاریخها داریم یعنی اسناد ها داریم

سرزمینهای جدا شده از ایران در حدود 200 سال پیش:
http://www.mediafire.com/?0smc2llzn03u8v5
آدینه ناهید شید / 10 / تیر 2570 شاهنشاهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر