۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

خطر نابودی جزیره مرجانی خلیج فارس در پی تصمیم مجلس
1389/10/3

با واگذاری جزاير«هندورابی»، «فارور» و «بنی فارور» به منطقه آزاد كيش توسط مجلس، بهترين جزيره مرجانی خليج فارس قربانی میشود.
مدیر کل دفتر اکوبیولوژی سازمان حفاظت محیط زیست با ابراز شگفتی از اين مصوبه در مورد اهميت اكولوژيكی اين جزاير گفت: «مهمترين اهميت اين جزاير، وجود صخره‌هاي مرجانی يا آبسنگ های مرجانی است كه به طور كامل پيرامون اين جزاير را در برگرفته و اين موضوع باعث با بردن اهميت اكولوژيكی اين مناطق شده است.»
اميد صديقی با بیان اینکه «غير ازمرجان‌ها، اين جزاير مناطق تخم گذاری لاک پشت‌ها هم هستند»، افزود: «از طرف ديگر این جزایر محل زمستان گذرانی بسياری از گونه‌های پرندگان آبزی و كنار آبزی هستند.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد حتی برخی گونه های كم‌ياب و در معرض خطر انقراض مانند «عقاب ماهيگير» در جزيره فارور يا «سليم خرچنگ خوار»، «با كلان» و «اگرت» و خيلي از گونه‌های پرنده آبزی و كنار آبزی هم در همين جزاير مدتی ازسال را سپری می‌كنند.
اين كارشناس اكولوژی تصریح کرد «اين جزايربسيار مهم بوده و بايد اين مناطق به طور كامل حفاظت شوند چون گونه‌های مرجانی همه حمايت شده‌اند و بالاترين تنوع زيستی را ما در اين مناطق داريم و در تمام دنيا اين زيستگاه به طور كامل حفاظت می‌شود.»
مدیر کل دفتر اکوبیولوژی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه «در حال حاضربين 70 تا80 درصد زيستگاه‌های مرجانی در جزيره كيش ازبين رفته»، اضافه کرد: «واقعيت امر اين است كه در مناطق آزاد به مسائل زيست‌محيطی كمترين توجهی نمی‌شود.»

منبع: ایلنا

این پیام به رویداد چهارشنبه تیر شید 29 دی ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
29 دی ماه 1389 خورشیدی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر